Syn og skøn

Claus Bargmann har i flere år fungeret som selvstændig byggerådgiver og byggesagkyndig samt projekt- og byggeleder på både større og mindre bygge- og udviklingsprojekter i Danmark, Norge og Tyskland.

Kontakt os

Hvad er syn og skøn

Syn og skøn er en proces, hvor uenige parter i en byggesag kan indhente en uafhængig og objektiv vurdering af problemets årsag, omfang og den mulige løsning.

Processen med syn og skøn indebærer normalt udvælgelse af en eller flere sagkyndige, som repræsenterer de involverede parter i sagen og følger en fastlagt procedure for at afgøre problemet. Normalt danner disse sagkyndige en tredje part, som ikke har nogen interesse i udfaldet af sagen.

Under syn og skøn processen vil de sagkyndige besøge den pågældende ejendom og nøje undersøge problemet. Efter undersøgelserne vil den sagkyndige give sin vurdering af problemet i form af en rapport. Rapporten vil indeholde en objektiv vurdering af årsagen til problemet og den mulige løsning.

Syn og skøn processen kan bruges til at afklare en lang række byggesager, herunder tvister om kvalitet af byggematerialer og byggeteknik, skader på ejendomme og mangler, der måtte opstå efter afslutningen af byggeprojektet.

Ud over at give en objektiv vurdering af problemet, kan syn og skøn processen også hjælpe med at forhindre en potentielt langvarig og dyr retssag ved at give parterne en mulighed for at finde en indbyrdes acceptabel løsning og undgå en juridisk konflikt.

Hvad kan vi tilbyde

Vores syn og skøn ydelse tilbydes inden for alt byggeri, og er en løsning til at identificere og afhjælpe udfordringer og tvister, der opstår i løbet af byggeprocessen og efter afslutningen af projektet. Med vores over 35 års erfaring kan vi give og levere en objektiv vurdering af de forskellige problemer, der måtte opstå i løbet af byggeriet.

Vi kan håndtere alle former for syn og skøn sager, herunder skader og mangler ved færdiggørelsen af bygningsområder eller bygninger. Vi tilbyder også ydelser til effektiv inspektion og vurdering af bygninger og ejendomme samt rapportering til relevante parter.

Kontakt os nu

Kontakt os for nærmere information.
Vi svarer indenfor 24 timer.

Jeg er ikke en robot
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Skriv til os

30869544